ISSR a legislativa

Ochrana osobních údajů je v Evropské komisi organizačně zařazena pod Generální ředitelství Spravedlnost, Ředitelství C - Základní práva a unijní občanství. V roce 2010 přistoupila Evropská komise k novelizaci směrnice95/46/ES, která je základním unijním dokumentem v oblasti ochrany osobních údajů. Všechny dokumenty Evropské komise jsou rozpracovány v legislativě jednotlivých členských států EU.

Právní rámec v České republice je definován zákonem ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů , zákonem o informačních systémech veřejné správy č. 365/2000 ve znění pozdějších předpisů, vyhlášek příslušných ministerstev, zákonem o kybernetické bezpečnosti.

Hlavním rámcem jsou však metodiky mezinárodních norem a standardů ISO / IEC 27000 pro systémy řízení informační bezpečnosti

Občan a ochrana osobních údajů:
Smyslem aplikace evropských směrnic a zákona o ochraně osobních údajů je Listinou základních práv a svobod zaručené právo na ochranu občana před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života a neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním osobních údajů. V současné společnosti je vlivem rozvoje informačních technologií toto právo stále více narušováno.

Pro koho je aplikace ISSR určená: